Disclaimer

De website www.zandmerenlive.nl hierna aangeduid als de Website, ten behoeve van de evenementen georganiseerd onder de naam Zandmeren Live en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar (websites van) bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van M. Lips handelend onder de naam DJ Maxx Pro DJ & Entertainment.

Toegang tot en gebruik van de Website en de producten en diensten die via de Website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en het Privacy Statement.

Het is niet toegestaan de Website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zandmeren Live.

De inhoud van de Website en andere uitingen van Zandmeren Live op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Zandmeren Live wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de Website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Zandmeren Live behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Zandmeren Live aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de Website.

Wanneer de Website hyperlinks naar websites van derden weergeeft is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Zandmeren Live aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Zandmeren Live worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Website.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2020, Zandmeren Live alle rechten voorbehouden